Voorwaarden

Voorwaarden voor gebruik van OnsNet.TV.

 1. Degenen die filmpjes uploaden zijn te gast bij OnsNet.TV Nuenen. Wij bieden onze gasten gratis een aantal diensten: het uploaden en tonen van filmpjes, overigens nadat deze gemodereerd zijn.
 2. Voorts biedt OnsNet.TV verenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen de gelegenheid zich te presenteren in een eigen pagina en te adverteren via OnsNet.TV. Hieraan zijn kosten verbonden. Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden bij OnsNet.TV. Kijk voor de contactgegevens onder de tab Contact op OnsNet.TV.
 3. Hoewel OnsNet.TV zo zorgvuldig mogelijk de door haar toegezegde diensten zal verrichten, kan niemand aan het on
  line zetten van filmpjes en het publiceren ervan op een of meerdere videopagina's rechten ontlenen, behalve het recht om op ieder gewenst moment de filmpjes zelf via het ter beschikking gestelde videobeheersysteem weer te verwijderen.
 4. Hoewel OnsNet.TV niet kan garanderen dat er geen misbruik van de mogelijkheden van de videopagina's wordt gemaakt, behoudt ze zich wel het recht voor om geuploade filmpjes te weigeren die duidelijk ten doel hebben: het creëren en/of het (bevorderen van) verspreiden van informatie die voor de kijker(s)/gefilmde(n) schadelijk, beledigend, discriminerend op grond van ras of etnische afkomst, vulgair, seksueel te expliciet of redelijkerwijs verwerpelijk is.
 5. OnsNet.TV garandeert dat zij de ge-uploade filmpjes voor geen enkel ander doel zal gebruiken dan het tonen op deze website en in eventuele promotie voor deze website.
 6. OnsNet.TV geeft geen enkele garantie tegen het ongewenst bekijken/kopiëren van filmpjes.
 7. Om via de Pro versie (gratis) videofragmenten toe te kunnen voegen aan een videopagina, dient eerst ingestemd te worden met het downloaden en installeren van software van Breedband Video Services en van Windows Media
  Encoder.
 8. Degene die filmpjes op een videopagina plaatsen, blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de content, die hij of zij on line zet. Als deze content leidt tot enigerlei vorm van juridische vervolging (bijvoorbeeld ten gevolge van niet gerespecteerde rechten van anderen (auteursrecht, privacy), het schade toebrengen aan anderen etcetera) van degene die ze on line heeft geplaatst, kan OnsNet.TV niet weigeren om de bij haar bekende gegevens over diegene over te dragen. OnsNet.TV is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de content en de eventuele schade die met de publicatie ervan veroorzaakt wordt.
 9. OnsNet.TV kan zonder opgaaf van redenen het project beëindigen. Alle filmpjes worden dan off line gezet en zijn via het videobeheersysteem (Mijn Filmpjes) dat degene die ze geupload heeft ter beschikking is gesteld nog wel te bereiken en wellicht op een andere manier alsnog te publiceren.
 10. OnsNet.TV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze site voorwaarden en haar algemene voorwaarden. Check daarom regelmatig deze voorwaarden op www.onsnet.tv.