Over deze site

Wat is de betekenis van OnsNet.tv voor u als inwoner van Nuenen?
Inwoners die een meer sociale en zorgzame samenleving willen missen een “platform” waarop initiatief en solidariteit gemanifesteerd kan worden. OnsNet.tv biedt dat platform en verschaft u de mogelijkheid zelf invloed uit te oefenen en ongekende/onbekende verbanden te leggen door zelf filmpjes te maken en deze op het platform beschikbaar te stellen. In OnsNet.tv kan iedereen filmpjes uploaden. De uploader van een filmpje blijft eigenaar van zijn film en kan zijn films managen via zijn videobeheer.

Veel inwoners verwachten diensten op een presenteerblaadje. Hoe dichtbij en toegankelijk wilt u het hebben? OnsNet.tv is een heel laagdrempelige manier om inwoners te bereiken.

En dat geldt ook voor sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Deze instellingen staan of vallen bij leden die elkaar ontmoeten. OnsNet.tv verschaft hen ter bevordering van het fysieke contact het virtuele contact, zodat inwoners die er niet (of nooit) fysiek bij kunnen/durven zijn zich op afstand toch verbonden kunnen (gaan) voelen. OnsNet.tv zorgt er ook voor dat mensen minder sociale drempels ondervinden om juist de fysieke ontmoeting aan te gaan.

Dat geldt trouwens ook voor mensen die zich niet prettig voelen aan een loket, bijvoorbeeld op het gemeentehuis, de woningbouwvereniging, een zorgverlener. Voor de gemeente zijn klantgerichte dienstverlening en sociale cohesie belangrijke thema’s. Dichter bij de burger communiceren, hem/haar om een mening vragen. OnsNet.tv informatie beter ontsluiten tegen lagere kosten en stelt in staat tegen lage kosten de burger meer te betrekken (opinie). Ook biedt OnsNet.tv de gelegenheid om bijvoorbeeld een virtueel loket met videocommunicatie in te richten op één locatie (efficiencyvoordeel) voor het hele dorp met alternatieve openingstijden. Dat zou dan ook in meerdere talen kunnen.

De burger meer betrekken wil u als ondernemer ook natuurlijk! U als ondernemer ziet dat uw klanten nieuwe (internet) wegen bewandelen om in hun behoeften te voorzien. Een stevige verankering in de lokale samenleving maakt het risico omver geblazen te worden veel geringer. OnsNet.tv stelt u in staat de verankering in de lokale samenleving, de echte met de virtuele, te versterken. De lage distributie- en productiekosten van CTV maken lokaal adverteren via dit medium voor u interessanter dan adverteren via andere kanalen. En wat dacht u van klantcontact via een beeld/spraak verbinding? Even alvast die lamp bekijken en hoe zal die staan in mijn interieur. Deze mogelijkheden kunnen aan OnsNet.tv worden toegevoegd.

OnsNet.tv is al in 2006 ontstaan uit een initiatief van Ons Welzijn, waarin Rabobank, Achmea, de woningbouwvereniging Helpt Elkander en Close the Gap participeerden. Ons Welzijn ontwikkelde en beproefde met de inwoners uit Nuenen nieuwe innovatieve diensten. Uit workshops bleek onder meer dat “alles wat bijdraagt tot in standhouding en verbetering van sociale samenhang” prioriteit geniet. Dit was de voornaamste reden om te starten met de ontwikkeling van OnsNet.tv.

Je zou nu zeggen dat OnsNet.tv tot "de nieuwe media" behoort. Het lijkt wel wat op Youtube en dat klopt ook wel, maar er zijn ook grote verschillen. OnsNet.tv is echt lokaal van en voor de gemeenschap van Nuenen en omstreken. Geen sex of geweld, geen storende reclameboodschappen tussendoor.
OnsNet.tv biedt de mogelijkheid om producties een groter en langduriger bereik te geven (the long tail door het archief open te stellen). OnsNet.tv kan de kijkers (eventueel live) betrekken bij uitzendingen. De content die op OnsNet.tv ontstaat biedt mogelijkheden om hiermee nieuw programma-aanbod te ontwikkelen. En dankzij OnsNet.tv zal het aantal professionele filmpjes dat in opdracht (van instellingen, bedrijven e.d.) moet worden gemaakt toenemen en daarmee zal de vraag aan professionelere producers eveneens toenemen.

OnsNet.tv brengt dus alle mensen uit de gemeenschap weer dichter bij elkaar en in contact. En dat geeft sociaal maatschappelijk en economisch rendement!

OnsNet.tv is van u, voor u en door u!