Gesorteerd op alfabet
 
 
 
 
WIN

Zingerij Dwarsgetuigd; het shantykoor van Nuenen

Een shanty-koor in het aardappelland van Vincent van Gogh!
Toch is het niet zo vreemd als het lijkt.
Zingerij Dwarsgetuigd kwam in 1997 tot leven op initiatief van een viertal enthousiaste Brabanders. Twee van hen kwamen tot de conclusie dat er meer is dan zeilen. En dat na een zeiltocht naar Engeland en het bezoek van een pub, waar ze op ontspannen manier met zeemansliederen en shanties werden geconfronteerd.
De naam "Dwarsgetuigd" houdt natuurlijk verband met de dwarsgetuigde zeilschepen, waarop destijds de shanties werden gezongen, maar toch ook met een kleine hint naar Nuenen, waarvan de (oorspronkelijke) bewoners bekend staan om hun wat dwars karakter en gedrag. Zingerij Dwarsgetuigd heeft inmiddels ruim vijftig zingende maten aan boord
De Zingerij wil op meeslepende wijze oude zeemansliederen en shanties ten gehore brengen zoals deze in de vorige en voorlaatste eeuw werden gezongen op de traditonele zeil-, vissersschepen en walvisvaart. Niet als een statisch koor, maar zodanig dat ook iets van het zeemansleven en het werken aan boord wordt getoond. Het doel is zeker ook om de kwaliteit van het zingen en laten beleven steeds te verbeteren. Maar dat niet ten koste van alles.
De Zingerij Dwarsgetuigd treedt een aantal keren per jaar op, om te laten horen en zien wat ze kunnen. In 2000 werd de eerste succesvolle CD opgenomen: �Shanties & liederen van de zee�. Hiervan werden er bijna duizend verkocht. In 2004 beleefden we de opname van de tweede CD. De Zingerij bestaat uit ruim vijftig maten, waarvan er jaarlijks een beperkt aantal aan- en afmonsteren. Hun thuishaven beperkt zich niet tot Nuenen. De enthousiaste maten komen voor een deel ook uit omliggende plaatsen en zelfs uit Midden-Brabant en Limburg.
Onze Dirigent/Bootsman is Horst Rickels. Hij heeft sinds het begin zijn liefde voor muziek en beweging overgebracht op de zingerij. Voor de muzikale begeleiding vertrouwt de zingerij op Jan Verlinden als speler van de "trekzak". Er wordt een muzikaal archief bijgehouden waar navorsingen in de geschiedenis van shanties en de zeilvaart worden opgetekend. Ook onze bootsman Horst hanteert af en toe virtuoos de accordeon.
De Zingerij kent een vijftiental maten, die ook als shanty-man geboekt staan. Met zijn krachtige stem zingt de shanty-man solo en probeert hij de rest van het koor zijn tempo en ritme te laten volgen.
Uit de scheepsmaten van Dwarsgetuigd hebben zich kleine groepen gevormd, ieder van een man of 6, die op eigen houtje shanties instuderen. Dit zijn vaak liederen die niet tot hun recht komen in een groot koor, maar ook songs die de maten zelf leuk vinden en die na verloop van tijd door heel Dwarsgetuigd overgenomen worden. Een van deze groepjes, Reederij Overtuygt, heeft een eigen website. www.overtuygt.nl.
Zingerij Dwarsgetuigd www.dwarsgetuigd.nl 16 maart 2010

Zingerij Dwarsgetuigd; het shantykoor van Nuenen