Gesorteerd op alfabet
 
 
 
 
WIN

Stichting Poolse Kinderen

De Stichting Poolse kinderen in Nuenen biedt jaarlijks aan achttien kinderen gedurende ruim twee weken een fantastische vakantie aan. De Poolse kinderen, in de leeftijd van 7 tot 12 jaar, komen uit Pilchowice en omgeving. Pilchowice ligt in Opper-Silezie, een gebied met veel industrie en mijnbouw en daarmee een van de meest vervuilde gebieden van Europa.

De Stichting Poolse kinderen in Nuenen beijvert zich tevens om via projecten een bijdrage te leveren ter verbetering van de sociaal-economische omstandigheden daar.

Gastgezinnen zijn het fundament van de Stichting. Zij bieden onderdak en logies aan de kinderen, veelal twee per gezin.

De Stichting faciliteert de gastgezinnen met een vakantieprogramma, waarin veel gezamenlijke activiteiten zijn opgenomen. Voor de uitvoering van dit programma staat een vaste kern van medewerkenden klaar.

De Stichting is voor de bekostiging van haar activiteiten in grote mate aangewezen op bijdragen van derden. Gelukkig mag de Stichting rekenen op een vaste kern van sponsoren, die met giften in natura of geld het werk van de Stichting ondersteunen.

Stichting Poolse Kinderen