Gesorteerd op alfabet
 
 
 
 
WIN

Basisschool 't Palet

't Palet staat midden in de maatschappij en ondervindt invloeden waarop we, in het belang van onze leef- werkgemeenschap, antwoorden moeten zoeken. De maat­schappij van nu en morgen vraagt mensen die creatief denken en zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken. Leren is actief zijn, want we vergroten zelf de kennis van de wereld om ons heen. Het team is zich bewust van zijn taak. In één zin heeft het dit geformuleerd in de volgende missie:

't Palet is een protestants christelijke basisschool waar leerkrachten zich verantwoordelijk weten voor het creëren van een veilige en stimulerende omgeving, zodat ieder kind zich met plezier optimaal kan ontplooien.

Basisschool 't Palet