Woningbouwvereniging Helpt Elkander

Bergvinkhof 1
Postbus 48 5670 AA Nuenen
Tel. (040) 283 45 08
Fax. (040) 283 93 12
E-mail: info@helpt-elkander.nl

Openingstijden Kantoor
Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur

Buiten deze tijden heeft u de mogelijkheid om op het antwoordapparaat in te spreken. Bij dringende reparatie-verzoeken zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

Reparatieverzoek
Het melden van reparatieverzoeken is mogelijk door middel van de zogenaamde gele reparatieverzoekkaartjes of telefonisch op werkdagen via ons kantoor. Ingeval u het reparatieverzoek telefonisch doorgeeft en het door onze eigen onderhoudsdienst kan worden afgewerkt, dan zal er direct een afspraak met u worden gemaakt.

Geef bij het melden van het reparatieverzoek zo nauwkeurig mogelijk aan wat de aard van het probleem of de storing is, en geef duidelijk het tijdstip aan waarop de reparatie kan plaatsvinden. De werktijden van de afdeling onderhoud zijn van 09.00 tot 16.30 uur. Helpt Elkander streeft ernaar de reparatieverzoeken binnen een zo kort mogelijke termijn te honoreren.

Centrale verwarming
Problemen met de centrale verwarmingsinstallatie? Neem dan rechtstreeks contact op met: ENVO, tel. (040) 280 02 22 Bij dringende storingen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen via telefoonnummer 06 55 72 77 00

Glasschade
Als u een glasverzekering via Helpt Elkander heeft afgesloten, neem dan rechtstreeks contact op met Smits Glasbedrijf tel. (040) 283 56 19 of bij geen gehoor (0499) 42 13 08

Riolering
Als uw riolering verstopt is, neem dan rechtstreeks contact op met C.O.R., tel. (040) 283 60 43 Bij geen gehoor: (0495) 53 87 37

Woningbouwvereniging Helpt Elkander